Telefon: +420 737 131 346 | Email: oms.liberec@volny.cz | Adresa: Zemědělská 201/20, 460 08 Liberec | ČÚ: 29933461/2010 | IČ: 67777317 | Datová schránka: gkh35t

Zlatá srnčí trofej 2022

Dne 28. května 2022 uspořádali Okresní myslivecký spolek Liberec ve spolupráci s Mysliveckých spolkem Rozstání-Světlá okresní kolo Zlaté srnčí trofeje v areálu hasičské zbrojnice SDH Světlá pod Ještědem. Účast, oproti předešlým ročníkům, byla poměrně vysoká. Celkem 54 dětí soutěžilo z různých mysliveckých a přírodovědných kroužků, jmenovitě z oddílu Zálesák, Smědáček, Bulovecké Smečky, Zbojníků, z MS Proseč a MS Javorník.

Prezence soutěžících probíhala ráno mezi 8.00 a 9.00. hodinou. V 9.00 hodin proběhlo slavnostní zahájení soutěže za zvuků mysliveckého troubení Jakuba Huška. Úvodní slovo si vzal předseda Kulturní komise OMS Liberec Petr Mužák a předseda MS Rozstání-Světlá Ondřej Štěpánek. Poté byli soutěžící seznámeni s pravidly ZST. Rozdělení dětí bylo do tří kategorií Kategorie M-děti z MŠ a 1.-2. tř. ZŠ, kategorie A-děti z 3.-5. tř. ZŠ a kategorie B-děti z 6.-9. tř. ZŠ. Každý obdržel startovací kartu, do které se mu zapisovaly výsledky. Vlastní soutěž má několik částí a to písemný test mysliveckých znalostí, zde byly co by dozor a zároveň i opravovaly testy Zuzana Wudyová a Daniela Malá a dále děti absolvují stezku přírodou, kde je několik zastavení. Začíná se střelbou ze vzduchovky, zde dělal dozor a počítal body Michal Tvrzník, dále již byla stanoviště odborná, zbraně a střelivo-zkoušející Jakub Konáš, botanika-zkoušející Miloslava Černá, myslivecká zoologie- zkoušející Josef Tulach a Ondřej Štěpánek, dendrologie-zkoušející Šárka Zbořilová, lovecká kynologie-zkoušející Jaroslav Černý a Ota Dědek, péče o zvěř- zkoušející Pavel Glaser st., lovectví-zkoušející Jiří Koníček, ochrana přírody-zkoušející Jana Volfová a celé to uzavíraly tradice a zvyky v myslivosti-zkoušející Jakub Hušek.

V rámci testu bylo možné získat max. 50 bodů a většinou výsledky, kterých v něm děti dosáhnou, rozhodují o vítězích. Na každém praktickém zastavení mohli soutěžící obdržet až 10 bodů. Hodnocena je hlavní část soutěže o Zlatou srnčí trofej, sem se počítají test a odborná zastavení, dále samostatně je hodnocena střelba ze vzduchovky a také výtvarná soutěž, letos na téma Lovečtí psi.

Samozřejmostí po celý den bylo pro soutěžící připravené občerstvení a to jak něco sladkého, tak i něco pro zahřátí v podobě zvěřinového guláše, také byly i obložené mísy řízků. Za veškerou přípravu děkujeme především Ondřeji Štěpánkovi a dále Daniele Malé a také ženám myslivců a všem, co něco napekli. Nelze ani přehlédnout komfort, který všichni měli v podobě obsluhy, kterou po celý den zajišťovali Jiří Kozák a Pavel Glaser ml.

Letošní rok jsme z důvodu silného počtu soutěžících zvolili trochu jinou strategii zkoušení. Kromě toho, že zůstalo zachováno psaní písemného testu, nejdříve malými a mladší dětmi z kategorií M, A a až na samý konec kategorií B, jsme ostatní vypustili na všechna stanoviště zároveň. Ačkoliv chvilkami se tvořily malé hloučky, se tento způsob jevil jako výborný a vše probíhalo plynule. Díky přípravám se tak vše stihlo za poměrně krátkou dobu, vše bylo hotové ve 14.00 hodin a mohlo se tak přejít k slavnostnímu vyhlášení vítězů.

Ve výtvarné soutěži v kategorii M se na 3. místě umístila Zorica Kinská ze Zálesáka, na 2. místě Adam Nekvinda z Bulovecké Smečky a na 1. místě Tomáš Potoč z Bulovecké Smečky. V kategorii A se na 3. místě umístil Matěj Malý z Bulovecké Smečky, na 2. místě Kristýna Kubátová ze Smědáčku a na 1. místě Anna Štěpinová z MS Javorník. V kategorii B se na 3. místě umístil Lukáš Kubát ze Smědáčku, na 2. místě Pavlína Kaňová z MS Proseč a na 1. místě Petr Kawulycz z Bulovecké Smečky.

Ve střelbě ze vzduchovky byla vyhlášena pouze první tři místa. V rámci pravidel muselo být kvůli stejnému počtu nastřílených bodů na 3. místě, přihlédnuto k bodovému hodnocení v rámci písemného testu, kde se lépe umístit Tomáš Potoč z Bulovecké Smečky, a proto mu patřilo 3. místo. Na 2. místě se umístila Kateřina Hronová ze Zálesáka a 1. místo a tím i nejlepším střelcem se stal Petr Kawulycz z Bulovecké Smečky.

V soutěži o Zlatou srnčí trofej se v kategorii M na 3. místě umístil Matyáš Krišal ze Smědáčku, 2. místo obsadila Jaroslava Štěpinová z MS Javorník a 1. místo získal Jakub Hušek z MS Javorník. V Kategorii A obsadil 3. místo Jiří Carda ze Zbojníků, 2. místo Anna Štěpinová z MS Javorník a 1. místo Martina Štěpinová z MS Javorník. V Kategorii B obsadil 3. místo Daniel Seifert z Bulovecké Smečky, 2. místo Vojtěch Launa ze Smědáčku a 1. místo Petr Kawulycz z Bulovecké Smečky.

Absolutním vítězem okresního kola Zlaté srnčí trofeje s nejvyšším počtem bodů se stala Martina Štěpinová z MS Javorník. Té byla propůjčena na dobu jednoho roku Zlatá srnčí trofej.

Samozřejmě si nějakou tu cenu odnesl nakonec úplně každý a nechyběly ani pamětní medaile.

Závěrem bychom velice rádi poděkovali myslivcům MS Rozstání-Světlá za perfektní organizaci, dále děkujeme všem sponzorům za ceny a finanční dary, jmenovitě ČMMJ, Myslivosti s.r.o., jejíž ceny přivezl jednatel Miloš Fischer, časopisu Svět myslivosti, jehož ceny přivezla členka redakční rady Zuzana Wudyová, LČR, VLS, JIP, Knihkupectví a antikvariátu Fryč, Mocce, Geoparku Ralsko, Petru Mužákovi, Jiřímu Kozákovi, Věře Bouzkové, Miloslavě Černě a Vojtěchu Niedermertlovi.

Již se těšíme na další ročník. Gratulujeme všem vítězům a děkujeme všem dětem a jejich vedoucím za jejich účast v soutěži a úžasné vědomosti, kterými nás poctili a my si jen můžeme přát, že většina z těchto dětí jednou rozšíří naše myslivecké řady.

Myslivosti zdar!

Kulturní komise OMS Liberec