Telefon: +420 737 131 346 | Email: oms.liberec@volny.cz | Adresa: Zemědělská 201/20, 460 08 Liberec | ČÚ: 29933461/2010 | IČ: 67777317 | Datová schránka: gkh35t

Kurzy

Českomoravská myslivecká jednota prostřednictvím Okresního mysliveckého spolku Liberec organizuje zkoušky z myslivosti a zkoušky mysliveckých hospodářů.

Adepti čekající na první lovecký lístek musí před vlastní zkouškou absolvovat teoretický kurz mysliveckých znalostí z I. – VII. předmětu v počtu 68 vyučovacích hodin, kde musí bezpodmínečně splnit minimálně 50 hodin. Další podmínkou je splnění minimálně 1 roku praxe při mysliveckém spolku a střelby včetně bezpečného zacházení se zbraní a to brokové i kulové. V rámci OMS Liberec mají i možnost se účastnit a přímo i zapojit se do organizací mysliveckých a kulturních akcí. Absolvování a plnění podmínek stanovených směrnicí je zapisován do „Záznamu o přípravě uchazeče“. Vlastní myslivecká zkouška se koná před devítičlennou komisí, kterou tvoří předseda, místopředseda a sedm zkušebních komisařů. OMS Liberec se snaží ústní myslivecké zkoušky pořádat v prostředí loveckých chat mysliveckých spolků, samozřejmě při dodržení tradic a zvyků myslivosti.

V rámci hospodářských zkoušek je potřeba absolvovat 4 hodiny teoretického kurzu a opakovací konzultace. Podmínkou je minimálně půl roční praxe v honitbě mysliveckého spolku.

Bližší informace najdete v přiložených dokumentech.

V loňském roce se přihlásilo do kursu 14 uchazečů a pro velký zájem , protože bylo již po přednáškách jsme ještě připravili další tzv. letní kurs pro 6 zájemců. Dne 2.dubna se konaly myslivecké zkoušky , na které se přihlásilo 12 adeptů a bylo konstatováno, že znalosti uchazečů byly lepší než v loňském roce. Nejlepší výsledky nám ukázal pan Martin Choc, který byl i pasován na myslivce. Zkoušky pro letní kurs se budou konat dne 3.září.

Do kursu pro myslivecké hospodáře se přihlásilo 5 uchazečů, dne 4.dubna začínají přednášky. Zkoušky písemné se budou konat dne 10.října a ústní pak v sobotu 15.října.