Kurzy

Českomoravská myslivecká jednota prostřednictvím Okresního mysliveckého spolku Liberec organizuje zkoušky z myslivosti a zkoušky mysliveckých hospodářů.

Adepti čekající na první lovecký lístek musí před vlastní zkouškou absolvovat teoretický kurz mysliveckých znalostí z I. – VII. předmětu v počtu 68 vyučovacích hodin, kde musí bezpodmínečně splnit minimálně 50 hodin. Další podmínkou je splnění minimálně 1 roku praxe při mysliveckém spolku a střelby včetně bezpečného zacházení se zbraní a to brokové i kulové. V rámci OMS Liberec mají i možnost se účastnit a přímo i zapojit se do organizací mysliveckých a kulturních akcí. Absolvování a plnění podmínek stanovených směrnicí je zapisován do „Záznamu o přípravě uchazeče“. Vlastní myslivecká zkouška se koná před devítičlennou komisí, kterou tvoří předseda, místopředseda a sedm zkušebních komisařů. OMS Liberec se snaží ústní myslivecké zkoušky pořádat v prostředí loveckých chat mysliveckých spolků, samozřejmě při dodržení tradic a zvyků myslivosti.

V rámci hospodářských zkoušek je potřeba absolvovat 4 hodiny teoretického kurzu a opakovací konzultace. Podmínkou je minimálně půl roční praxe v honitbě mysliveckého spolku.

Bližší informace najdete v přiložených dokumentech.

Zkouška ústní pro MH se konala 12.prosince 2020 pro 7 uchazečů v klubovně MS Javorník. Na letošní rok se přihlásil pouze jeden uchazeč. Pokud máte někdo zájem , je možno se ještě přihlásit, počet uchazečů musí být min.3, abychom mohli rozjet kurs. Půlroční praxe a přednášky pro zájemce o kurs pro MH by měl být bez problémů..

Letošní kurs pro MH začal se čtyřmi uchazeči, ke zkouškách se přihlásili pouze tři /jeden se omluvil z důvodu nemoci/. Písemné práce se konaly dne 11.října a ústní 16.října. Dva uchazeči ukončili tuto zkoušku s vyznamenáním a jeden bohužel neuspěl, zkoušku si musí zopakovat do budoucna znovu.

V základním kursu v letošním roce je přihlášeno 14 adeptů, u kterých zatím probíhá roční praxe v honitbách. Přednášky se budou konat později až nám vládní opatření umožní se shromažďovat. Povinné střelby adeptů probíhají v měsíci květnu a září, tak snad nebude žádný problém střelby v těchto měsících zajistit. Pro adepty z kursu loňského jsou naplánovány zkoušky na 27.března, které se ale nekonají, dále pak je nahlášen termín 10. a 17. dubna a pak 15. května. Do některých z termínů se snad vejdeme a budeme rádi spolu s adepty, že máme tyto zkoušky za sebou. Je přihlášeno 22 adeptů.

Dne 17.dubna se konečně vyzkoušelo 22 adeptů z loňského kursu, z nichž 6 dokončilo zkoušku z myslivosti s vyznamenáním, 13 prospělo a 3 uchazeči si musí zkoušku z jednoho předmětu zopakovat v nejbližším termínu, který jim bude včas oznámen. Další adepti, kteří se z různých důvodů nemohli zkoušky dne 17.dubna zúčastnit, budou vyzkoušeni 22.května, pokud situace dle vládního opatření bude příznivá. Zkouška byla ochuzena o slavnostní zahájení s trubačem, případným pasováním nejlepšího uchazeče a zakončením , na které jsme byli všichni zvyklí…..tak snad příště!!!

Dne 22.května se konala zkouška z myslivosti v náhradním termínu a vyzkoušeno bylo šest zbývajících uchazečů. Tři uchazeči ukončilo zkoušku s výsledkem prospěl, dva uchazeči si zkoušku zopakují z jednoho předmětu a pouze jeden byl dobře připravený a dokončil zkoušku s vyznamenáním. Opravné zkoušky se zúčastnili téhož dne tři uchazeči , dva u zkoušky uspěli a jeden si bohužel musí zopakovat celý kurs ještě jednou.

Dne 30.srpna byl pro velký zájem otevřen ještě další kurs, nyní navštěvují přednášky spolu s adepty I. kursu a probíhá jim roční praxe.

Přednášky pro letošní přihlášené adepty a i pro otevřený letní kurs jsou viz níže. Povinné střelby (kulové) se budou konat dne 29.9.2021 od 17,oo hodin v Tipsport Aréně v Liberci. Brokové střelby se již pro letošní rok konaly na střelnici Rohozec.