Telefon: +420 737 131 346 | Email: oms.liberec@volny.cz | Adresa: Zemědělská 201/20, 460 08 Liberec | ČÚ: 29933461/2010 | IČ: 67777317 | Datová schránka: gkh35t

Kurzy

Českomoravská myslivecká jednota prostřednictvím Okresního mysliveckého spolku Liberec organizuje zkoušky z myslivosti a zkoušky mysliveckých hospodářů.

Adepti čekající na první lovecký lístek musí před vlastní zkouškou absolvovat teoretický kurz mysliveckých znalostí z I. – VII. předmětu v počtu 60 vyučovacích hodin, kde musí bezpodmínečně splnit minimálně 50 hodin. Další podmínkou je splnění minimálně 1 roku praxe při mysliveckém spolku a střelby včetně bezpečného zacházení se zbraní a to brokové i kulové. V rámci OMS Liberec mají i možnost se účastnit a přímo i zapojit se do organizací mysliveckých a kulturních akcí. Absolvování a plnění podmínek stanovených směrnicí je zapisován do „Záznamu o přípravě uchazeče“. Vlastní myslivecká zkouška se koná před devítičlennou komisí, kterou tvoří předseda, místopředseda a sedm zkušebních komisařů. OMS Liberec se snaží ústní myslivecké zkoušky pořádat v prostředí loveckých chat mysliveckých spolků, samozřejmě při dodržení tradic a zvyků myslivosti.

V rámci hospodářských zkoušek je potřeba absolvovat 4 hodiny teoretického kurzu a opakovací konzultace. Podmínkou je minimálně půl roční praxe v honitbě mysliveckého spolku.

Bližší informace najdete v přiložených dokumentech.

Základní myslivecký kurs začíná zahájením dne 8.1.2024 v 17,oo hodin, které se koná v kanceláři OMS /Zemědělská 201/20, Liberec 8/, zájemci o kurs přihlaste se nejpozději do 31.12.2024!!!

KURS pro myslivecké hospodáře začíná v dubnu , nutno se přihlásit do 20.března 2024!!!