Telefon: +420 737 131 346 | Email: oms.liberec@volny.cz | Adresa: Zemědělská 201/20, 460 08 Liberec | ČÚ: 29933461/2010 | IČ: 67777317 | Datová schránka: gkh35t

Zlatá srnčí trofej 2023

Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje proběhlo 27. 5. 2023 v Hodkovicích nad Mohelkou ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Boženice. Soutěž je každoročně určena dětem, které jsou organizovány v mysliveckých nebo přírodovědných kroužcích, anebo přímo zastupují jednotlivé myslivecké spolky. Soutěže je možné se účastnit ve třech kategoriích a to v M děti z mateřských škol a 1.-2. třídy základní školy, v A děti z 3.-5. třídy ZŠ a v B děti z 6.-9. třídy ZŠ.


Vlastní soutěž je rozdělena na hlavní část o Zlatou srnčí trofej, dále na střelbu ze vzduchovky a výtvarnou soutěž. Soutěžící musí absolvovat písemnou část z mysliveckých znalostí a stezku honitbou, kde jsou jednotlivá zastavení a to zoologie, botanika, dendrologie, péče o zvěř, lovectví, střelectví, tradice a zvyky, kynologie a ochrana přírody. Samostatně je vyhodnocena střelba ze vzduchovky a výtvarná soutěž. Letošní téma souviselo se 100. výročím založení organizace Českomoravské myslivecké jednoty a děti tak vytvářely umělecká díla na téma vlastního návrhu loga ČMMJ.

Ráno od 8:00 hodin proběhla registrace, kde každý kdo se účastnil, obdržel startovací kartu, do které byly zapisovány získané body. Celkem se účastnilo letošního ročníku 47 dětí a to z mysliveckého oddílu Zálesák, Smědáček, Bulovecké smečky, z přírodovědného oddílu Zbojníků a dále zástupci z MS Javorník a MS Proseč. Slavnostní zahájení se neslo za zvuků troubení, kterým nás poctil Jakub Hušek. Úvodní slovo měli Petr Mužák, předseda Kulturní komise OMS Liberec, Jana Volfová předsedkyně MS Boženice a Josef Žďárský předseda OMS Liberec. Poté byli všichni seznámeni s pravidly soutěže a dalšími organizačními pokyny týkající se zázemí myslivecké klubovny, občerstvení, atd. Všem soutěžícím byli představeni všichni lektoři, se kterýmise potkají na stezce honitbou. Jmenovitě za střelbu ze vzduchovky zodpovídal M. Volf, za střelectví V. Král, za kynologii O. Dědek, za zoologii L. Žďárská, za péči o zvěř M. Štěpina, za tradice a zvyky J. Hušek, za lovectví J. Žďárský, za ochranu přírody J. Volfová, za dendrologii V. Vachuška a za botaniku M. Černá. Poté byli soutěžící rozděleni na skupiny, které nejdříve absolvovaly písemný test mysliveckých znalostí se Z. Wudyovou a P. Mužákem a následně již byly průběžně vypouštěni na jednotlivá stanoviště stezky.

Díky hojné účasti soutěžících, ale i mnoha úkolů, které museli absolvovat, se vyhodnocení soutěže rázem přesunulo do odpoledních hodin. Opět za dodržení mysliveckých tradic slavnostní nástupu a mysliveckého troubení byla vyhodnocena nejdříve střelba ze vzduchovky a to v rámci tří vítězných míst pro všechny kategorie společně. Na třetím místě se 37 body se umístila Lucie Šustrová ze Zálesáka, na druhém místě s 38 body se umístil Lukáš Kubát ze Smědáčku a na prvním místě se 42 body se umístil Petr Kawulycz z Bulovecké smečky. Střelba ze vzduchovky není pro mnohé snadnou disciplínou a to zejména pro ty nejmenší, přesto nebojácně se ji většina dětí se zájmem i nadšením účastnila, a ačkoliv výsledky nebyly až tak příznivé, přesto si to všichni užili a to i ti, kteří stříleli vůbec poprvé.

Poté byla vyhodnocena výtvarná soutěž. Všechny díla vyhodnotila nezávislá porota o třech členech, kde samozřejmě v potaz vzala i věk jednotlivého soutěžícího. Přesto tato soutěž je velice těžká co by do hodnocení vítězů, jelikož všechna díla byla úžasná a děti si s nimi daly opravdu záležet. Přesto v kategorii M byly vybrány pouze dvě vítězky a to na druhém místě Zorica Kinská ze Zálesáku a na prvním místě Viktorie Laurynová ze Zbojníků, v kategorii A se na třetím místě umístila Nikola Budinová ze Zálesáku, na druhém místě Lucie Šustrová ze Zálasáku a na prvním místě Kristýna Kubátová ze Smědáčku, v kategorii B se na třetím místě umístil Petr Kawulycz z Bulovecké smečky, na druhém místě Lukáš Kubát ze Smědáčku a na prvním místě Anna Štěpinová z MS Javorník. Bohužel většina dětí se této soutěže neúčastnila, dle slov vedoucích proto, že letošní téma nebylo až tak pro ně zajímavé, anebo bylo moc obtížné. Na druhou stranu je to soutěž a ta musí být i trochu obtížná.

No a konečně se přistoupilo k dlouho očekávanému vyhlašování vítězů o cenu Zlaté srnčí trofeje. Výsledky byly opravdu v některých případech velice těsné a v pár případech byly výsledky dvou soutěžících zcela bodově stejné a tak muselo být rozhodováno dle stanovených pravidel lépe absolvovaným testem mysliveckých znalostí.

V kategorii M se na třetím místě umísti se 121 body Tomáš Potoč z Bulovecké smečky, na druhém místě Matyáš Krišal ze 124 body ze Smědáčku a na prvním místě sice se stejným počtem 124 bodů, ale zato lepším testem, Ondřej Launy ze Smědáčku.

V kategorii A se na třetím místě umístil se 120,5 body Matěj Malý z Bulovecké smečky, na druhém místě se 121 body Kateřina Špuláková a na prvním místě se stejným počtem 121 bodů, ale lepším testem, Štěpán Hušek z MS Javorník.

V kategorii B se na třetím místě se 103,5 body umístila Anna Štěpinová z MS Javorník, na druhém místě se 117 body Vojtěch Launy ze Smědáčku a na prvním místě se 121 body Petr Kawulycz z Bulovecké smečky.

Absolutním vítězem, který si odnesl putovní pohár Zlat srnčí trofeje, se stal Štěpán Hušek z MS Javorník. Tomu byla tato cena na celý rok propůjčena domů a zapsal se tak do pomyslné síně slávy, vítězů ZST.

Nakonec si odnesli cenu i medaili úplně všichni soutěžící a mě nezbývá nic jiného než poděkovat MS Boženice za přípravu a organizaci, kuchařům a kuchařkám za výborné občerstvení a všem sponzorům za přispění na ceny a samozřejmě všem lektorům, že vydrželi celý den věnovat zkoušení a hodnocení dětí. Soutěž Zlatá srnčí trofej samozřejmě není jen o tom něco vyhrát, ale také se i něco dozvědět. Vědomosti dětí jsou kolikrát na daleko lepší úrovni, než kolikrát třeba u adeptů na mysliveckých zkouškách. Zlatá srnčí trofej svým obsahem daleko převyšuje lecjaké vědomostní soutěže a patří proto mezi velice atraktivní a v rámci okresu Liberec tak mezi vyhledávané. V závěru mě dovolte poděkovat soutěžícím a jejich vedoucím za přípravy, za práci s mládeží a jsem velice rád, že okres Liberec má silné zastoupení a snad do budoucna zajištěny i budoucí myslivce.

Myslivosti zdar!