Telefon: +420 737 131 346 | Email: oms.liberec@volny.cz | Adresa: Zemědělská 201/20, 460 08 Liberec | ČÚ: 29933461/2010 | IČ: 67777317 | Datová schránka: gkh35t

Zlatá srnčí trofej 2024

Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje se letos konalo 25. května při ZŠ a MŠ v Horním Vítkově ve spolupráci s mysliveckých spolkem Kohoutí Vrch Vítkov. Celkem se zúčastnilo 43 soutěžících z mysliveckých a přírodovědných kroužků Kohoutí Vrch Vítkov, Javorník, Smědáček, Smědáček-Višňová, Bulovecká smečka a Zbojníci.

Soutěžící byli rozděleni do tří kategorií: M MŠ, 1.-2. třída ZŠ, A 3.-5. tř. ZŠ a B 6.-9. tř. ZŠ. Vlastní soutěž se skládala z několik částí a to o cenu ZST, kde je potřeba absolvovat písemný test mysliveckých znalostí a praktickou stezku honitbou, kde jsou jednotlivá zastavení a to zoologie, péče o zvěř, lovectví, střelectví, tradice a zvyky, kynologie, dendrologie, botanika a ochrana přírody, dále samostatně byla hodnocena střelba ze vzduchovky a výtvarná soutěž. Letošní ročník výtvarné soutěže byl na téma práce loveckých psů. Děti soutěžily každý sám za sebe.

Registrace soutěžících byla od 8.00 hodin a vlastní slavnostní zahájení za zvuků mysliveckého troubení bylo v 9.00 hodin. Všechny přítomné přivítal předseda Kulturní a výchovné komise OMS Liberec Petr Mužák, dále jednatelka OMS Liberec Věra Bouzková, ředitelka ZŠ a MŠ Horní Vítkov Mgr. Romana Sobotková, MBA, místostarosta města Chrastavy Mgr. Robert Šipula a předseda MS Kohoutí Vrch Vítkov Ing. Miroslav Balcar.

Petr Mužák pak všechny přítomné seznámil s celým průběhem soutěže, paní ředitelka Romana Sobotková a pan Miroslav Balcar dále s organizačními záležitostmi. Poté, co bylo popřáno všem soutěžícím mnoho úspěchů a provoláno Myslivosti zdar, nás Mgr. Jakub Hušek opět poctil slavnostním mysliveckým troubením. Okresní kolo ZST bylo tak zahájeno, první na test mysliveckých znalostí šly děti z kategorie M a A a starší z kategorie B šly rovnou na stezku honitbou.

Díky dobré přípravě se podařilo všechny soutěžící prozkoušet z mysliveckých znalostí velice rychle, a tak slavnostní vyhlášení vítězů bylo ještě před 14 hodinou. V ceně o ZST se v kategorii M na třetím místě umístil František Kačani z Kohoutího Vrchu Vítkov z celkovým počtem 110,5 bodů, na druhém místě byla Viktorie Vašinková ze Zbojníků se 121,5 body a na prvním místě se umístil Ondřej Launy ze Smědáčku se 123 body. V kategorii A se na třetím místě umístila Kateřina Špuláková ze Zbojníků se 117 body, na druhém místě Matěj Malý z Bulovecké smečky se 121,5 body a na prvním místě Martina Štěpinová z MS Javorník se 123,5 body. V kategorii B se na třetím místě umístil Vojtěch Launy ze Smědáčku se 121,5 body, na druhém místě Jiří Carda ze Zbojníků se 124 body a na prvním místě Petr Kawulycz z Bulovecké smečky se 127 body. Petr Kawulycz se stal i absolutním vítězem okresního kola Zlaté srnčí trofeje a odnesl si domů na rok putovní cenu Zlaté srnčí trofeje.

Dále byla samostatně vyhodnocena střelba ze vzduchovky. Pravdou je, že spoustě soutěžícím dělalo střílení velké potíže a mnoho z nich se vůbec do terče netrefilo a skončilo s nulou. Na třetím místě se umístil Matěj Neubert ze Zbojníků, který nastřílel 26 bodů, na druhém místě se umístila Emma Veselá ze Smědáčku-Višňová, která nastřílela 27 bodů a na prvním místě se stejným počtem bodů se umístil Lukáš Kubát ze Smědáčku. V tomto případě mezi druhým a prvním místem se stejným počtem bodů rozhodoval lepší test mysliveckých znalostí, které prokázal Lukáš Kubát.

V rámci výtvarné soutěže bylo velice těžké rozhodovat, kdo jaké dílo má lepší. Proto byla zvolena tříčlenná komise, které v rámci kategorií vybrala tyto vítěze. V kategorii M třetí místo František Kačani z Kohoutího Vrchu Vítkov, druhé místo Rozálie Ráčková ze Zbojníků a první místo Natálie Matůšková Kohoutí Vrch Vítkov. V kategorii A na třetím místě Matěj Malý z Bulovecké smečky, na druhém místě Martina Štěpinová ze MS Javorník a na prvním místě Kristýna Kubátová ze Smědáčku. V kategorii B na třetím místě Jiří Carda ze Zbojníků, na druhém místě Anna Štěpinová z MS Javorník a na prvním místě Lukáš Kubát ze Smědáčku. Protože bylo výtvarných děl mnohem více a i další byla krásná udělila komise i zvláštní ceny a to Viktorii Vašinkové ze Zbojníků a Zdeňkovi Frykovi z Kohoutího Vrchu Vítkov.

Nakonec si každý soutěžící odnesl pamětní medaili a nějakou tu cenu. Závěrečné slovo si vzala jednatelka OMS Liberec, která poděkovala vedení MŠ a ZŠ Horní Vítkov, že nám umožnili v areálu školy konat soutěž, poděkovala místním myslivcům z MS Kohoutí Vrch Vítkov a jmenovitě předsedovi panu Miroslavu Balcarovi za výbornou organizaci, paním kuchařkám za výborné občerstvení a všem soutěžícím za jejich účast a znalosti a samozřejmě v neposlední řadě velice děkujeme za finanční podporu Libereckému kraji.

Myslivosti zdar!