Telefon: +420 737 131 346 | Email: oms.liberec@volny.cz | Adresa: Zemědělská 201/20, 460 08 Liberec | ČÚ: 29933461/2010 | IČ: 67777317 | Datová schránka: gkh35t

ZST

Zlatá srnčí trofej je tradiční soutěž určená dětem a mládeži. Vyhlašuje ji Českomoravská myslivecká jednota pro mladé myslivce, ochránce a přítele přírody organizované v mysliveckých nebo přírodovědných kroužcích a jednotlivce se zájmem o myslivost a ochranu přírody. Soutěž má dva stupně. Prvním jsou okresní kola a poté národní finále, kam jsou příslušným okresním mysliveckým spolkem nominováni vítězové z okresních kol.

OMS Liberec pořádá okresní kola ZST již řadu let vždy ve spolupráci s některým z mysliveckých spolků. V posledních letech je akce koncipována do dvoudenního programu. S tím, že první den, respektive odpoledne, je pro děti připraven vzdělávací program zaměřený na myslivost a les a následuje volná zábava. Druhý den probíhá vlastní soutěž. Zde jsou soutěžící rozděleni do tří kategorií. Kategorie A děti 3.-5. třídy ZŠ, kategorie B děti 6.-9. třídy ZŠ a navíc máme i kategorii pro ty nejmenší M, pro děti z MŠ a 1.-2 třídy ZŠ. Vlastní soutěž je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části soutěžící musí absolvovat test mysliveckých znalostí a v praktické části projít stezkou, kde jsou jednotlivá zastavení, kde jsou soutěžící přezkoušeni ze znalostí zoologie, kynologie, péče o zvěř, lovectví, střelectví, zbrání a střeliva, botaniky, dendrologie a ochrany přírody. Zvlášť je také hodnocena disciplína střelba ze vzduchovky. Doprovodnou soutěží je výtvarka na předem vyhlášené téma, kdy soutěžící přivezou své výkresy, malby a modely, které nakonec nezávislá porota vyhodnotí. Celá soutěž se nese v duchu i mysliveckých tradic a tak nechybí ani ceremoniály zahajování a vyhlašování vítězů, samozřejmě za zvuků mysliveckého troubení. Veškeré bližší informace vám podá předseda kulturní komise OMS Liberec.

Dokumenty ke stažení