Kulturní komise

Složení kulturní komise

PředsedaPetr Mužák
ČlenovéMgr. Jakub Hušek
Mgr. Kateřina Macounová
Mgr. Jaroslav Černý
Miloslava Černá
Ota Dědek
Josef Jedlička

Činnost komise

Kulturní a propagační komise má na starosti rozvoj kulturních a vzdělávacích akcí. Zejména se jedná o kurz pro uchazeče o první lovecký lístek a tím pádem i vlastní zkoušky z myslivosti a dále zkoušky pro myslivecké hospodáře. Liberecký kraj zároveň ve spolupráci s jednotlivými okresními mysliveckými spolky pořádá i Krajské myslivecké konference, které přináší nové informace a poznatky napříč myslivostí, veterinární a všeobecnou právní legislativou související s hospodařením v honitbách. Komise pořádá i kulturní akce, jako je např. tradiční myslivecký ples a samozřejmě se věnuje i návrhům ocenění členů ČMMJ za zásluhy o myslivost. V neposlední řadě věnuje pozornost dětem a mládeži v pořádání vzdělávacích, ale i zábavných programů a soutěži okresního kola Zlaté srnčí trofeje.