Telefon: +420 737 131 346 | Email: oms.liberec@volny.cz | Adresa: Zemědělská 201/20, 460 08 Liberec | ČÚ: 29933461/2010 | IČ: 67777317 | Datová schránka: gkh35t

Kroužky

Zálesák Raspenava

Založen: 9. 4. 1970
Zakladatel: Mgr. Jaroslav Černý
Pracuje při spolku: Honební společenstvo Raspenava
Současné vedení:
Tereza Stehlíková, tel.: 721 044 669, e-mail: stehlikovatt@seznam.cz
Mgr. Jaroslav Černý, tel.: 605 462 404, e-mail: cerjar@gmail.com
Počet členů: 8 + 3 instruktoři
Aktivity: Příprava na Zlatou srnčí trofej, zimní péče o zvěř, terénní hry zaměřené na poznávání přírody a chování v ní. 
Úspěchy: 5-tinásobná účast v Národním finále Zlaté srnčí trofeje; 2x natáčení televizí

https://www.youtube.com/watch?v=G1CWrwRvmIQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0n7r7OkcI1HtyzEubtB7Jh9x6-tS32plbyz2ChDUq4QmGjuMkDrDcfCjE

Smědáček Frýdlant

Organizace: Dům dětí a mládeže Frýdlant
Spolupracuje: ČMMJ, z.s., OMS Liberec
Vedoucí kroužku: Ing. Bc. Zuzana Wudyová, kontakt: wudyovaz@seznam.cz
Počet dětí: 15 (1.-9. třída ZŠ + MŠ poslední rok)

Kroužek myslivosti a ochrany přírody má již několikaletou tradici. Na prvopočátku založení stál tehdejší vedoucí kroužku pan Tomáš Cýrus. V současné době je vedoucím kroužku Zuzana Wudyová, kroužek se koná pod záštitou DDM Frýdlant a částečně Okresního mysliveckého spolku v Liberci. Nabídka různých aktivit pro děti a mládež je dnes pestrá, zájem o specifikum, jako je myslivost či ochrana přírody u dětí, není zrovna na prvním místě. I přesto v letošním roce 2020 bylo přihlášeno 15 dětí, což je úspěch, neboť se jedná o děti, které mají pozitivní vztah k přírodě a mají aktivní zájem se něco nového dozvědět. Kroužek se koná každý týden. Pokud je vhodné počasí, chodím s dětmi po okolní přírodě. Pokud počasí nepřeje, jsme v učebně. V průběhu školního roku se učíme poznávat stromy, keře, rostliny, sbíráme pro zvěř lesní plody, jako jsou kaštany nebo žaludy. Z té myslivecké části se učíme poznávat jednotlivé druhy zvěře, mysliveckou mluvu, která je specifická, dále rohy a paroží u samčí zvěře, biologii zvěře a její chování, kynologii, dravce, lovectví, střelectví, atd. Účastníme se v průběhu roku různých mysliveckých akcí, např. společných lovů, výstavy trofejí zvěře v Liberci, lesní pedagogiky, přikrmování zvěře v obůrce a hledání jeleních shozů, Lesnického dne v Hejnicích. Za dotační podpory Libereckého kraje se děti účastnily celodenního výletu do muzea a ZOO v Ohradě, Hluboká nad Vltavou a Svatohubertských slavností na Kuksu. Tradiční akcí, která ověří znalosti je soutěž Zlatá srnčí trofej, pořádána ČMMJ. Zaznamenali jsme velké úspěchy, kdy jsme obsadili v roce 2018 v disciplíně střelba 3. místo a ve výtvarné soutěži jsme obsadili 1. místo. Celkově jsme v kategorii MŠ - 3. třída obsadili 1. místo a jeden člen našeho kroužku se stal absolutním vítězem této soutěže. Což je opravdu obrovský úspěch, neboť se účastnilo okolo 60 dětí. V roce 2019 jsme obsadili v disciplíně střelba 2. místo a ve výtvarné soutěži jsme obsadili dvě 1. místa ve 2 kategoriích. Tento rok se bohužel z důvodu koronaviru mnoho akcí nekonalo.  Věřím, že příští rok bude opět úspěšný.

Z okresního kola Zlaté srnčí trofeje konané v roce 2019 v MS Předlánce-Černousy