Telefon: +420 737 131 346 | Email: oms.liberec@volny.cz | Adresa: Zemědělská 201/20, 460 08 Liberec | ČÚ: 29933461/2010 | IČ: 67777317 | Datová schránka: gkh35t

Mládež archiv akcí

Lesem za zvěří 2022

Dne 24. 4. 2022 proběhl v Bílém Kostele nad Nisou při Chovatelské přehlídce trofejí 5. ročník doprovodného programu pro děti a mládež Lesem za zvěří. Na akci se podílela kulturní komise OMS Liberec ve spolupráci s Městskými lesy Liberec a Mysliveckým kroužkem Zálesák.

Pro návštěvníky byla připravena celá řada interaktivních stanovišť, např. Zaječí běh přes překážky. Jednalo se o pohybovou aktivitu, kdy soutěžící si vyzkoušel slalom ve skoku v pytli, běh přes lávku, poslepu musel projít bludištěm a nakonec odkoulet dřevný špalek aniž by shodil připravené překážky. Na to navazoval pocitový chodník tvořený různými přírodninami a účastník se pokoušel se zavázanýma očima hádat, co právě po hmatu objevil. Ačkoliv měl při ruce průvodce, vlastní úkol poznat oč se jedná nebyl vůbec jednoduchý.

Další stanoviště byla poznávací a zároveň i vzdělávací. Lesníci z Městských lesů Liberec si připravili poznávačku dřevin a ukázky z lesnické praxe, např. čím měřit, jak bojovat s kůrovcem, ad. Z myslivecké tématiky byly připraveny zoologická stanoviště a to v podobě poznávačky obrázků lesní zvěře, doplněné o jednotlivé hlasové projevy a druhé stanoviště bylo věnováno osteologickým preparátům zvěře, kůžím a trofejím zejména spárkaté zvěře a šelem. Zde musel soutěžící poznat minimálně 10 různých druhů zvěře. Na posledním stanovišti byly připraveny výtvarné a tvořivé dílny, tedy malování s mysliveckou tématikou a pletení věnců s Lesní vílou.

Ačkoliv program trval pouze v rámci nedělního dopoledne a i přes pošmourné počasí, nás navštívilo okolo 50 dětí v doprovodu svých rodičů a také i vedoucích mysliveckých kroužků. Všem malým i velkým zájemcům o myslivost a les děkujeme za návštěvu a těšíme se již na další ročník.

Myslivosti a lesu zdar.

Kulturní komise OMS Liberec