Telefon: +420 737 131 346 | Email: oms.liberec@volny.cz | Adresa: Zemědělská 201/20, 460 08 Liberec | ČÚ: 29933461/2010 | IČ: 67777317 | Datová schránka: gkh35t

O nás

Okresní myslivecký spolek Liberec patří v rámci organizační struktury pod Českomoravskou mysliveckou jednotu, z. s. a zastřešuje členskou základnu myslivců ze tří obcí s rozšířenou působností, a to Liberec, Frýdlant a Turnov. Ke dni 31. březnu 2020 máme na okresu 708 členů ČMMJ a z toho je 42 žen. Spravujeme sekretariát, kde nabízíme zejména služby a poradenství, komunikaci se státními institucemi, zajišťujeme vzdělávání budoucích i stávajících myslivců, pořádáme celou řadu kynologických, střeleckých, kulturních i mysliveckých akcí a to vše pro rozvoj myslivosti, tradic a zvyků. Právo myslivosti je vykonáváno v 75 honitbách, které skýtají různorodé přírodní podmínky a rozmanité zazvěření. Naším specifikem je geomorfologická pestrost krajiny, kde se střetává krása horských lesů, luk a polních kultur. Jako dominanty bychom vypíchli zejména Jizerské hory a Ještědský hřbet, které ovlivňují klimatické podmínky defakto celého okresu. 

OMS Liberec se nachází v Liberci-Dolním Hanychově, v Zemědělské ulici č. 201/20.  Pokud má někdo problém náš OMS nalézt - tak směr Obchodní centrum Nisa, pak dále pokračovat na Ještěd. Po kruhovém objezdu za OC Nisou (směr Ještěd) vjet na Kubelíkovu ulici vpravo a po cca 200 m před benzinkou Seat doleva a po 150 m odbočit doprava,  OMS se nachází po levé straně - druhý dům v Zemědělské ulici, kde je již značení typickým znakem ČMMJ.  

Mohlo by se zdát, že Liberec, to je jenom překrásná, důstojná a těžkopádná radnice s měděnými věžičkami, slovutná zoologická zahrada, odkud byla slavná opice Tereza a ještě slavnější bílí tygři, nebo výstavní trhy, kdysi až příliš masově navštěvovaná akce. Ve skutečnosti ale tkví krása a atmosféra tohoto města v drobnostech - v desetitisících jarních květů azalek, co voní v zahradách secesních vil, mezi jejichž nádhernými litinovými ploty se lze hodiny toulat, v prastarých uličkách za kostelem, dodnes vydlážděných žulovými kostkami, kde stojí stále staré chalupy a klasicistní domy jako připomínka časů, kdy Liberec byl pouhým horským zapadákovem.

Kouzlo Liberce je ale v obyvatelích, v prapodivné směsici poválečných přivandrovalců a původních sudetských obyvatel, ve zvláštním propletenci zvyků, nářečí, přízvuků a životních osudů. Liberec je jedinečný i svými ulicemi, snad každá tu vede do kopce a každá druhá je křivá. Pahorky a pahorky, jsou jich desítky.  A nad tím vším pahorek nejvyšší - mizerný špicl Děd Ještěd, sleduje Tě na každém tvém kroku. Město Liberec se nachází na samém severu Čech na začátku tzv.  Frýdlantského výběžku.  Město leží v obrovském, v průměru asi deset kilometrů širokém kotli mezi Jizerskými a Ještědskými horami (Ještědské pohoří bývá někdy zdejšími občany označováno za Lužické hory, ale jde o léty zakořeněnou nepřesnost).  Liberec je město pohraniční, do nejbližší polské obce (Jasna Góra) je vzdušnou čarou od radnice 12 kilometrů, dvacetikilometrová vzdálenost pak stejnou budovu dělí od německé obce Hartau.  Symbolem města je nesporně už jeho jméno. Liberec - ti zní tak nějak divně.  Někomu to může připadat jako liberty čili svoboda, jinému jako když spadne hrnec na zem. Vysvětlovat vznik tohoto jména by bylo velice složité, stojí však za to připomenout, že vzniklo původně z německého označení Reichenberg (užívaného oficiálně až do roku 1945 a neoficiálně dodnes) složitým komolením přes Rychberg (1545) a Libercum  (1634) až po Liberk (1790).  Toto jméno je údajně dodnes užíváno starými obyvateli Podještědí. První tvar českého pojmenování Liberec je doložen z r. 1845. 

Hlavním vodním tokem Liberce je bezesporu řeka Nisa. Ta pramení u obce Lučany na Jablonecku. Na území města je ještě mnoho dalších vodních toků, jako je Harcovský potok, Vesecký rybník, rybník Žabák a další. O Liberci a jeho okolí by se dalo ještě mnoho napsat a zveřejnit. Bez jakékoliv nadsázky lze říci, že Liberec je hlavně v poslední době městem sportu. Jak profesionálního tak rekreačního.  Je zde silná lyžařská základna a to jak sjezdařská tak běžecká. Perfektní vyžití pro cykloturistiku vybudováním sítí cyklostezek, vyžití pro pěší turisty a další. Liberec a jeho okolí je ideálním místem pro milovníky přírody.