Telefon: +420 737 131 346 | Email: oms.liberec@volny.cz | Adresa: Zemědělská 201/20, 460 08 Liberec | ČÚ: 29933461/2010 | IČ: 67777317 | Datová schránka: gkh35t

Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje 2021

Okresní myslivecký spolek Liberec ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Rozstání-Světlá pořádají dne 20. června 2021 okresní kolo Zlaté srnčí trofeje. Soutěž je určena dětem a mládeži, kteří mají zájem o myslivost a přírodu. Akce je jednodenní. Letošní ročník se uskuteční ve Světlé pod Ještědem a bude tradičně obsahovat dvě části a to teoretickou a praktickou. To spočívá v absolvování písemného testu spolu s poznávačkou a dále jednotlivých praktických stanovišť, kde budou soutěžící zkoušení z těchto oborů: zoologie pernaté zvěře, zoologie srstnaté zvěře, péče o zvěř, tradice a zvyky, lovectví, střelectví, kynologie, botanika a dendrologie. Samostatně bude hodnocena střelba ze vzduchovky.

Ačkoliv se jedná o vědomostní soutěž, přesto má charakter zábavné akce, kde se děti i více dozvědí o myslivosti, zvěři, lesu i ochraně přírody. Všechny důležité informace najdete v příloze, viz. propozice, kde je také přihláška, kterou je potřeba poslat na uvedenou emailovou adresu a to do 8. června. Dále součástí je i čestné prohlášení bezinfekčnosti, které je nutné vyplnit a přinést s sebou v den konání akce.

Budeme se na vás velice těšit. Myslivosti zdar!

Petr Mužák, předseda kulturní komise