Informace z kynologie

Výklad ke konání kynologických akcí

Vážené dámy a pánové, 

Na základě informací, Vám upřesňuji další výklad ke konání kynologických zkoušek.

Na základě části I. bodu 4) písm. e) uvedeného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 04. 2021 je možné pořádat zkoušky stanovené předmětnými zákony, tzn. zkouška pro získání osvědčení pro vydání prvního rybářského lístku, zkouška pro získání osvědčení pro ustanovení rybářským hospodářem a rybářskou stráží, zkouška z myslivosti, zkouška pro myslivecké hospodáře, zkouška loveckých psů z výkonu a sokolnické zkoušky, a to za dodržení stanovených pravidel, kdy zkoušek se může přítomně účastnit max. 10 osob a další max. 3 osoby z řad veřejnosti.

V případě zkoušek loveckých psů jde o jinou zkoušku, jejíchž složení je podmínkou stanovenou právním předpisem pro výkon určité činnosti, týká se to Podzimních zkoušek ohařů a ostatních plemen, Lesních zkoušek ohařů a ostatních plemen, Zkoušky vodní práce, Zkoušky z norování nováčků, Barvářských zkoušek a Všestranných zkoušek ohařů a ostatních plemen, Barvářských zkoušek honičů a všechny individuální zkoušky, zkoušky potřebné pro použití psa loveckého plemene pro výkon práva myslivosti dle příslušných ustanovení Zákona o myslivosti v platném znění.

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen se bohužel na tuto výjimku nevztahují, neboť se zde nezadává lovecká upotřebitelnost. Proto se dnešním dnem musí všechny zkoušky vloh zrušit do odvolání.

Je potřeba řídit se platnými nařízeními, které platí pro danou dobu konání akce. Dále je potřeba postupovat dle Zkušebního řádu.

Pořádání svodu psů schvaluje a povoluje pouze ČMKJ.

Pořád platí pravidlo, že na jedné zkoušce bude přítomen: Ředitel zkoušek, pověřená osoba, vrchní rozhodčí, rozhodčí – 2 a do počtu 10 osob vůdci se psy.

Pokud máte přihlášených více psů, musíte to brát jako další zkoušku!!!

S pozdravem „Myslivosti a kynologii zdar!“

Kateřina Zborníková
tajemník kynologické komise ČMMJ